_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Какво означава да поддържаш една размножителна колония? За предизвикателството да размножаваш ловни соколи

***
07.11.2018 г.
Преди около десетина години екипът на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се заехме с това да върнем в българската природа един изчезнал вид – ловният сокол. Поддържането на размножителна колония е процес на установяване на трайни взаимоотношение между индивидите, което може да отнеме доста време и при който трябва да бъдат съобразени много важни моменти.

Тъй като всяка година е различна от предходната, винаги преди началото на размножителния сезон се налага да правим планове за следващите няколко месеца. Точно пред това предизвикателство бе изправен екипът ни през последната седмица.

В момента размножителната програма за ловни соколи в Спасителния център разполага с 21 птици. След около два месеца ще започне размножителният им период и се наложи да направим последни приготовления. Май-важното от тях беше да решим как да постъпим с най-възрастната ни птица Ромео, който е на цели 24 години. Това е пределна възраст за размножаване за този вид и е причината да вземем решението да отстраним мъжкия от размножителната програма. За в бъдеще вероятно той ще стане обитател на посетителския ни кът, където ще бъде единствен представител от вида си. Неговата женска Жулиета е само на 10 години и най-доброто, което можахме да направим за нея бе да й осигурим нов млад мъжки за партньор.

Друга важна стъпка бе сформирането на нови две двойки, като за целта във всяка една поставихме по една птица с австрийски произход, за да може да подобрим генофонда на размножителното стадо. Това е от изключително значение, когато се цели сформиране на устойчива популация от реинтродуцирани индивиди. Имаме си и „нови надежди“ - в 4 от двойките ни присъстват птици излюпени 2015-2016 година, които тепърва навлизат в полова зрялост. Всички тези промени трябваше да бъдат направени своевременно, за да могат птиците да имат време да свикнат една с друга.

Много важно бе също да направим медицински преглед на новосформираните двойки, за да сме сигурни, че са в добро състояние и за да не се налага да ги притесняваме отново, докато се размножават или отглеждат малките. Освен това клетките бяха основно почистени и пригодени спрямо нуждите на вида.

Дейностите на СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" за опазване на ловния сокол се осъществяват с финансовата подкрепа на ЗАД "Армеец".

                                                                                         

Информационните дейности за ловния сокол се подпомагат от проект:

 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000