_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Клипове стрийт медия

1
10. ​Информационен клип за белошипите ветрушки


9. Информационен клип за брадатите лешояди 


8. Информационен клип за червеногушите гъски


7. Информационен клип за китоподобните в България


6. Информационен клип за лешоядите в България


5. Информационен клип за ловните соколи


4. Информационен клип за малкия корморан


3. Информационен клип за Натура 2000


2. Информационен клип за прилепите в България


1. Информационен клип за царските орли

 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000