_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Конкурс „Див кестен” за зелена журналистика

*
24.09.2020 г.
Конкурсът „Див кестен“ се организира за първа година и цели да отличи високите постижения в отразяването на актуални теми, свързани с природата в България и нейното опазване.

Зелени Балкани стартират конкурс „Див кестен“ за ЗЕЛЕНА журналистика. Конкурсът е част от дейностите по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“.

Целта на конкурса „Див кестен“ за ЗЕЛЕНА журналистика е да награди журналисти с принос в отразяването на теми за природата, Натура 2000, защитени видове и защитени територии.

До 1-ви ноември ще бъде активен формулярът, където всеки може да номинира журналисти ТУК по една от следните категории:

• печатна медия
• радио
• телевизия
• онлайн медия
• блог


Журналистите могат да участват индивидуално със свои публикации или да бъдат номинирани от публиката. За да бъдат номинирани журналистите е необходимо да бъде описан накратко приноса им и защо заслужават да бъдат отличени.

Предложените личности трябва да отговарят на следните условия:

• Номинирани могат да бъдат всички журналисти на договорни отношения в някоя медия или на свободна практика.
* Изключение са всички журналисти публикували/разпространили материали чрез Икономедия, Дарик радио, Хоби ТВ.
• В последните 3 години (01.11.2017-01.11.2020) трябва да са публикували, отпечатали или популяризирали свой материал на тема за природата, Натура 2000, защитените видове и територии.
• Допускат се до 3 публикации във всяка категория за/от всеки кандидат.
• Няма ограничение за възраст, пол или стаж.

Допуснатите до участие оригинални авторски материали ще бъдат оценявани от експертно жури в съответните категории. По трима финалисти от всяка категория ще бъдат обявени до 15 ноември, на база:

• Журналистическо майсторство и творчески подход.
• Обективност и достоверност на източниците на информация.
• Обхват на природната тематика.

Наградата за 15-те финалиста ще бъде изживяна на 5-6 декември 2020,  чрез запознаване с дейностите по опазване на целевите видове по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“.  Съпреживяване и пряко участие в консервационните дейности на Зелени Балкани очаква 15-те журналиста на 5 декември, които ще посетят защитена зона от мрежата Натура 2000 „Врачански Балкан“.

Сертификат за постижение в зелената журналистика ще бъде връчен на всички финалисти, а победителите - по един от всяка категория – ще получат плакет „Див кестен“.
Официалната церемония за връчване на наградите на победителите ще се проведе на 6-ти декември от 10:00 ч. в конферентната зала на хотел Хемус, гр. Враца.
 
*Транспортът, настаняването и храната за периода 5–6 декември на всички 15 финалисти са подсигурени.

За допълнителна информация:
Елена Стоева - ръководител проект, моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org


Конкурсът е част от дейностите по проект:
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000