_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Контакти

Централен офис - Пловдив

Пловдив 4004
ул. “Скопие” № 1, ет. 2, ап. 10
Тел.: 032 /62 69 77, 032/62 69 15
Факс: 032 /63 59 21
e-mail: office@greenbalkans.org

 

Офис Стара Загора

Стара Загора 6000
ул. Стара Планина № 9 
Тел./Факс: 042/622401
e-mail: officesz@greenbalkans.org

Спасителен център за диви животни - Стара Загора

(Центърът се намира във вътрешността на двора на  Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлав" - Ст. Загора срещу квартал “АПК”)

Стара Загора 6006
П.К. 27 
Телефон: 042/60 77 41
GSM: 
0886 570053 - д-р Христина Клисурова - отговаря за приемането на пациенти в Спасителния център и грижите за тях
0885 228486 - д-р Стефка Димитрова  - отговоря за приемането на пациенти, рехабилитацията и пускането им на свобода
0884 877544 - Д-р Руско Петров - оперативен управител на Спасителния център за диви животни

e-mail: wrbc@greenbalkans.org
GPS координати - 42°26'04.0"N 25°38'51.8"E
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000