_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Контакти

За контакти

Пловдив 4004
ул. “Скопие” № 1, ет. 2, ап. 10
Тел.: 032 /62 69 77, 032/62 69 15
e-mail: office@greenbalkans.org

Централен офис - Пловдив

Пловдив 4004
ул. “Скопие” № 1, ет. 2, ап. 10
Тел.: 032 /62 69 77, 032/62 69 15
Факс: 032 /63 59 21
e-mail: office@greenbalkans.org

 

Офис Стара Загора

Стара Загора 6000
ул. Стара Планина № 9 
Тел./Факс: 042/622401
e-mail: officesz@greenbalkans.org
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000