_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Лято в библиотека Родина

*
10.07.2019 г.
За трети път се срещнахме с нашите приятели от Детски отдел на библиотека Родина в Стара Загора за да си говорим за лешоядите в България.

Екипът на проект "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти" посети децата и заедно си говорихме за санитарите на природата. Този път бяхме подготвили кратко филмче, след което имаше викторина с награди за най-добрите! Имахме време да поиграем на нашата специална игра за видовете животни в България и да си припомним какво сме научили до сега.

Благодарим на децата, които с много любознателност и въпроси ни посрещат всеки път, както и на техните ръководители, които ни поканиха!
Ще се видим отново следващата седмица! :)

Дейностите са част от проект:
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000