_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Макар и да е лято, с. Преславен е готово за зимата

1
24.07.2020 г.
Децата поставиха хранилки за пойни птички по дърветата, така зимата ще се грижат редовно за тях, за да има храна за изгладнелите синигери и врабчовци.

Днес децата от село Преславен научиха за червеногушата гъска, забулените, сови, щъркелите, всички те са видове попадащи под закрилата на екологичната мрежа Натура 2000.

Разбраха какви грижи се полагат за ранено диво животно, как се хранят малки на всеки два часа. Как често лястовичките могат да станат приемни родители. Научиха историята за червеногушия гъсок Брент, как е бил спасен и останал при нас в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани за една година, докато оздравее и как е бил освободен, за да поеме заедно с ято червеногуши гъски към Сибир.

Винаги се чувстваме заредени при срещите ни с малки любопитни и търсещи знания деца. Благодарим на г-жа Стойка Генова от читалище „Димитър Наумов“ с. Преславен!
 
За повече информация:
Поля Русева - ptoncheva@greenbalkans.org


   
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000