_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Международен ден на Влажните зони – 2 февруари 2021

*
01.02.2021 г.
Всяка година на 2 февруари отбелязваме Международния ден на влажните зони, за да насочим внимание към важността на влажните зони за хората и нашата планета. Денят се отбелязва и по повод подписването на Рамсарската конвенция рез 1971 г.

Тази година денят ще отбележим с публични и онлайн събития през целия месец февруари, а мотото на кампанията е Влажните зони и водата.

► На 2-ри февруари, съвместно с РИОСВ – Пловдив и Българското дружество за защита на птиците, ще отбележим датата с мониторинг на мястото за почивка на защитения малък корморан (Microcarbo pygmaeus) – остров Адата, гр. Пловдив. Доброволци и любители на природата са поканени на брега на река Марица, за да се вклюат в събитието. Малкият корморан е вписан като застрашен от изчезване вид в Червената книга на Република България, защитен е на територията на цялата страна съгласно Закона за биологичното разнообразие и е обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. Основни заплахи за вида са незаконното убиване и преследване, деградацията на влажните зони и разрушаването на местообитанията им. През зимата видът формира така наречените „нощувки“, в които броят на индивидите може да достигне до над 5 000 екземпляра, а в отделни случаи и над 10 000. Около остров Адата се намира най-голямата нощувка на вида по течението на река Марица и цяла Тракия.

Подробности във Facebook събитието ТУК.


►Екипът от Стара Загора ще отбележи деня на влажните зони край язовир Овчарица с наблюдение на водолюбиви птици и нощувка на корморани заедно с доброволци.
За повече информация относно събитието в района на Стара Загора - Поля Русева -моб. тел: 0894059156, имейл: ptoncheva@greenbalkans.org


► На същата дата обявяваме заедно с РИОСВ Пловдив и национален конкурс за детска рисунка на тема “Влажните зони – извор на живот“. В рамките на един месец деца на възраст от 3 до 7 години, възпитаници на детски градини в страната, могат да изпращат своите творби на адреса на еко инспекцията. Жури ще направи подбор на изпратените произведения. Най-добрите ще бъдат представени на изложба, посветена на Деня на водата – 22 март 2021 година, а за участниците и техните учители са подготвени награди и грамоти. Подробна информация за правилата на конкурса е публикувана на сайта на РИОСВ – Пловдив, както и във файловете по-долу.

За повече информация относно конкурса: Милослава Михайлова – ПР РИОСВ Пловдив – тел. 088 23 88 720; е-mail: riosv_pd_pr@abv.bg

► С подкрепата на Френската Агенция по Биоразнообразие (OFB), MedWet Initiative и World Wetlands Day (WWD), реализирахме анимирана карта, представяща информация за Рамсарските места в България и река Марица. Картата ще бъде предоставена за разпространение на държавни и образователни институции, както и онлайн за широката публика.
 

Следете нашите Facebook и Instagram през следващия месец за любопитна информация относно влажните зони в България и биоразнообразието, което съхраняват.

Инфографика относно недостигът на вода в Средиземноморския регион, може да изтеглите от ТУК.

Повече за Рамсарската конвенция
Рамсарската конвенция е единственото глобално споразумение, което се фокусира върху специфична екосистема – тази на влажните зони. Днес конвенцията е приета от 171 договарящи страни, задължени да посочат влажните зони с висока консервационна стойност в списък с Влажни зони от международно значение – Рамсарски места. С подписването на договора, страните още се съгласяват да използват влажните зони разумно и да сътрудничат по трансгранични въпроси.
България е сред първите страни подписали Рамсарската конвенция. В момента страната е представена с 11 влажни зони – „Атанасовско езеро”, „Комплекс Беленски езера”, „Дуранкулашко езеро”, „Остров Ибиша”, „Шабленско езеро”, „Местността Пода”, „Поморийско езеро”, „Комплекс Ропорамо”, „Езерото Сребърна”, „Езерото Вая” и „Драгоманско блато“.

За контакти:
Милослава Михайлова – ПР РИОСВ Пловдив – тел. 088 23 88 720; е-mail: riosv_pd_pr@abv.bg
Полина Христова – Зелени Балкани – тел. 0882508721; phristova@greenbalkans.org
Анелия Павлова – Зелени Балкани – тел. 0899269576; apavlova@greenbalkans.org
Владимир Добрев – БДЗП – тел.0877790975


Събитията са част от дейностите на проект:


Информация за родители и учители – конкурс за рисунка 320 Kb (pdf) свали
Регламент за участие в национален конкурс за детска рисунка 142 Kb (pdf) свали
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000