_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Мирослав Тонев

*
Мирослав e роден в Стара Загора, но любовта към природата го отвежда в Софийски университет, където завършва Биология.
 
Обича природата и пътуванията. Приема работата по проекта като предизвикателство и удоволствие. Помага му и това че е биолог, както и страстта към спелеологията, скалното катерене и каякинга - хобита, които често използва при операторската работа на терен.
 
Проблемите на природозащитата не са му чужди, което е причината да стане част от екипа на проекта „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“.
 
Мирослав застава твърдо зад убеждението си, че „Ако всеки даде малко от времето и силите си за тази кауза, ще запазим богатото  биоразнообразие на България.“
 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000