_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

На 21 юли излъчихме научнопопулярния филм „Лагуната на белите птици“ в Пловдив

*
22.07.2021 г.
Едночасовият филм, посветен на Поморийско езеро, събра над 40 зрителя в парк „Дондукова градина“.
Събитието бе организирано като част от дейностите за популяризиране на екологичната мрежа Натура 2000 и видовете, които съхранява на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“, и в партньорство с Регионален природонаучен музей–Пловдив.
Филмът запознава с уникалното природно богатство на Поморийско езеро и неговото опазване – дом на най-голямата колония на гривеста рибарка за Югоизточна България и на редица други редки и защитени видове от нашата флора и фауна.
Запознайте се с промо трейлъра на филма ТУК.
А ние благодарим на всички, които прекараха прохладната вечер заедно с нас и се пренесоха към солената лагуна, за да научат повече за българската природа.

Общо пет филма с природозащитна тематика ще бъдат създадени в рамките на проекта и в партньорство на Зелени Балкани с Бг Топ Мюзик – Опазване и проучване на прилепите в България, Богатството на Натура 2000 в Тракия, Хищните деца на Натура и Притегателната сила на Североизточните Натура зони.

Целта на филмите по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ е да представят интересна информация за биологичното разнообразие, екологията, възстановяване и опазване на местообитанията и целевите видове, както и значимостта на екологичната мрежа Натура 2000 в България.

За контакти:
Полина Христова – Зелени Балкани, Специалист комуникации, тел. 0882508721, phristova@greenbalkans.org
Светлозара Казанджиева – РПНМ – Пловдив – 0886120449
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000