_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

На природозащитна бригада в Поморийско езеро

*
11.09.2019 г.
И тази година успяхме да обединим усилия, за да помогнем на обитателите на Поморийско езеро.

На 5 септември екип на Зелени Балкани, доброволци от 3 държави и едно дарение се отправиха към Поморийско езеро, за да станат част от тридневно приключение, което обаче не включва почивка на плажа. Общо 24 доброволци се включиха в тазгодишната природозащитна бригада, за да дарят своето време и труд в помощ на природата.
В първите два дни, бригадата бе разположена на големия остров в езерото, като дейностите включваха плевене и ... плевене. Премахването на растителността ще позволи островното местообитание да изпълни единствената си цел, а именно – място за почивка и гнездово местообитание на редица редки и защитени видове, част от орнитофауната на езерото.
Въпреки голямата площ на острова, бе почистена достатъчна част от терена, като освен на мигриращи и зимуващи видове, се надяваме, че напролет ще се радваме и на шумна колония гривести рибарки.


През последния ден бяха укрепени изкуствените съоръжения в югоизточната част на езерото, отново изградени като част от консервационната програма на Зелени Балкани за Поморийско езеро и с помощта на доброволци. През годините на тях гнездят саблеклюни, речни рибарки, малки белочели рибарки, дебелоклюни рибарки.

Освен в работните дейности под жаркото слънце, доброволците имаха възможността да станат част и от опръстеняване на пойни птици.
Така, в свободните сутрешни и вечерни часове през трите дни от бригадата, успяхме да уловим и опръстеним само 3 птици, което обаче беше напълно достатъчно за придобиване на базисни знания за методиката и значението на опръстеняването.Видео: Ангелина Абахин, Русия

И както всяка природозащитна бригада, работата преминава неусетно с приповдигнат дух – било то в калта, под съпровода на френска музика или просто заради усмивката на дете, от чиято ръка е излетяла птица!Екипът на Зелени Балкани изказва своята благодарност на Welde Lessocenter за безвъзмездно предоставените строителни материали, необходими за укрепване на изкуствените съоръжения в езерото.

Благодарим на всички доброволци от България, Франция и Русия, които отделиха почивните си дни и станаха част от опазването на обитателите на Поморийско езеро.За контакти:
Полина Христова - Специалист комуникации - тел. 0882508721; e-mail: phristova@greenbalkans.org​


Допълнителна информация:
За Поморийско езеро

Поморийско езеро е естествена свръхсолена лагуна, разположена на българското Черноморско крайбрежие, в непосредствена близост до гр. Поморие. Дом на над 260 различни вида птици, над 30 вида бозайници и над 80 вида растения, от 2007 то официално е включено в Европейската екологична мрежа Натура 2000.


За островът на Поморийско езеро
Островът е изграден през 2013 г. и предоставя подходящо местообитание за видовете, гнездящи директно на земята, като гривеста рибарка (Thalasseus sandvicensis) и речна рибарка (Sterna hirundo), саблеклюн (Recurvirostra avosetta) и др. Начинът им на живот ги прави изключително уязвими от достъпа на наземни хищници, от безпокойство от страна на хората и загуба на местообитание поради застрояване на бреговете.

За опръстеняването на птици
Опръстеняването включва маркиране на птиците със стандартен пръстен на Българската орнитологическа централа (ИБЕИ – БАН), координираща изследванията върху мигриращите птици в България. Повторният улов на опръстенените птици позволява да бъде проучена миграцията им, както и редица техни биологични и екологични особености.Информационните дейности са част от:
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000