_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Начини да противодействаме на нелегалната търговия и престъпленията срещу природата

*
24.06.2020 г.
Нелегалната търговия с животни от дивата фауна е престъпление, чиито мащаби са съразмерими с тези на трафика на хора, оръжия и наркотици. Пример за други престъпления срещу околната среда са също така незаконният добив на дървесина, както и незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов (IUU). За съжаление, за повечето страни борбата с престъпленията срещу околната среда не е приоритет и тя почти винаги остава пренебрегвана и неразбрана. Все пак обаче има начини, по които косвено всеки може да помогне поне до някаква степен за намаляне на щетите от незаконния трафик и да противодейства на престъпленията срещу природата. Ето кои са те:

1. Бъдете информирани – запознайте се със застрашените видове, обект на нелегална търговия, и проблемите пред тяхното оцеляване. Споделяте, харесвайте и следвайте новините по застъпничеството за дивата природа в социалните медии.

2. Попитайте преди да купите – бъдете нащрек за сувенири или продукти, за направата на които е възможно да са използвани части от животни – например бижута от черупки на морски костенурки или червен корал, продукти, на които се приписват лечебни свойства и т.н

3. Не купувайте екзотични домашни любимци, ако не сте сигурни, че произхождат от законен развъдник. Задължително изисквайте необходимите документи за произход и регистрирайте своите домашни любимци в местната РИОСВ? Също така Ви напомняме, че на територията на България е забранено отглеждането на диви котки и примати.

4. Подпомагайте и подкрепяйте местни и глобални организации в усилията им за противодействие срещу престъпленията с дивата природа. Дарете или изявете позицията си относно въвеждането на по-строги закони и политики срещу извършителите.  Не подценявайте силата на активното гражданско общество!

5. Докладвайте всяко престъпление срещу дивата природа, на което се натъкнете. В България можете да направите това като използвате телефон 112, откъдето ще пренасочат обаждането Ви към отговорните институции, а също можете да звъннете и на зелените телефони на съответното РИОСВ, към което попада районът, в който сте регистрирали престъплението. Можете да разгледате контактите на Регионалните инспекции по околна среда на този линк: https://www.moew.government.bg/bg/kontakti/regionalni-inspekcii-po-okolna-sreda/ .

Също така, ако Ви предстои пътуване до Азия, бихте могли да свалите на мобилния си телефон приложението Wildlife Witness (достъпно както в Google App, така и в App Store). Приложението позволява на туристите и местните жители лесно да съобщават за търговия с диви животни, като правят снимка, фиксират точното място на инцидента и изпращат тези важни подробности до TRAFFIC.

TRAFFIC е водеща неправителствена организация, която работи в световен мащаб върху търговията с диви животни и растения в контекста на опазването на биоразнообразието и устойчивото развитие. Бихте могли също така да докладвате престъпление срещу дивата природа в WildLeaks – това е проект с нестопанска цел, който е създаден, поддържан и финансиран от Earth League International (ELI). ELI oт своя страна е също организация с нестопанска цел, обединяваща интернационална мрежа от адвокати, експерти по правни и наказателни дела, биолози, журналисти, специалисти по сигурността и технологиите и бивши служители на реда, които заедно работят в борбата с престъпленията срещу дивата природа. Имайте предвид, че за да използвате плаформата WildLeaks, ще Ви бъде необходим специален интернет браузър. За повече информация можете да посетите https://wildleaks.org/ (на английски език).


Новината е публикувана като част от информационните дейности на екипа по проект "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти". За повече новини ни следете във Фейсбук и Инстаграм

 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000