_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Над 150 деца посетиха Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани през втората половина на октомври

***
11.11.2019 г.
Над 150 деца, заедно със своите родители и учители използваха топлите есенни дни на октомври, за да посетят Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

На 18.10. около 60 ученика от 1 клас към ОУ "Димитър Благоев", Стара Загора дойдоха, за да научат повече за защитените видове животни от Натура 2000 и за нашите усилия да ги опазим. Те слушаха с интерес за ползата от лешоядите и изгледаха кратките клипчета от размножителната програма, показващи техния начин на живот и поведение.

На 21.10. наши гости бяха деца от 3 и 4 клас на ОУ "Кирил Христов", Стара Загора. Благодарим на г-жа Янкова и ръководния състав на училището, които са превърнали посещенията в Спасителния център в традицията.

Шестокласниците от СУ "П.Р.Славейков", Кърджали избраха 25.10. за своята екскурзия в света на дивите животни. 30 деца участваха в беседата на тема причини за изчезването на видовете и програми за възстановяване на популациите.
 
Последния ден на октомври 10 деца от ОУ "Христо Ботев", с. Красново, Хисаря се срещнаха с дивите ни пациенти, техните истории събудиха съпричастността на децата към проблемите на животните в дивата природа.
 
Ако искате и вие да ни посетите, можете да се свържете с екипа ни на тел. 08779999192 - Андреана Дичева, отговорник посещения в Спасителния център

Информационните дейности на Спасителния център за диви животни са подпомогнати от проект:
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000