_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Натура 2000 в България - Нови Хоризонти

1
19.02.2021 г.
Клип отразяващ извършените дейностите по проект "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти" LIFE17 GIE/BG/000371,
осъществен с финансовата подкрепа на Програма Life на Европейския съюз. Изпълнява се от Зелени Балкани в партньорство с Дарик Радио, Икономедия и Хоби ТВ.

Благодарим на нашият доброволец Илияна Семерджиева, че направи реализацията на клипа за нас.

За контакт:
Елена Стоева – Ръководител на проекта „НАТУРА 2000 в България Нови Хоризонти“
тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org
 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000