_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Ноември – месец на делфините

*
28.11.2019 г.
Този месец ще насочим вимание към китоподобните представители в Черно море, тяхното значение и методи за проучване.

В Черно море се срещат 3 вида китоподобни бозайници, еволюирали като ендемични подвидове поради изолирания и полузатворен характер на нашето море. Това са черноморска афала/бутилконос делфин (Tursiops truncatus ponticus), черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) и реликтна морска свиня (Phocoena phocoena relicta).

Обект на защита са от редица международни споразумения, Закона за биологичното разнообразие, а към момента общо 14 морски защитени зони, част от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000, включват в предмета и целите си опазване на китоподобните представители.
Това са: Аладжа банка (BG0001500), Ахелой - Равда – Несебър (BG0000574), Галата (BG0000103), Езеро Дуранкулак (BG0000154), Езеро Шабла-Езерец (BG0000621), Емине-Иракли (BG0001004), Емона (BG0001501), Камчия (BG0000116), Комплекс Калиакра (BG0000573), Плаж Шкорпиловци (BG0000100), Плаж Градина-Златна рибка (BG0000146), Ропотамо (BG0001001), Отманли (BG0001502) и Странджа (BG0001007). 

Нашата работа:
Зелени Балкани изпълнява програма за проучване и опазване на китоподобните бозайници от 2005 г., която включва проучване и събиране на данни, изграждане на капацитет и повишаване на обществената информираност. Дейностите по проучване включват:
• Eкспедиции за проучване на китоподобните бозайници в българските териториални води;
 Събиране на информация за изхвърлени на брега киоподобни;
• Фото-идентификация на китоподобни;
 Смекчаване влиянието на риболова върху китоподобните;
• Образователни дейности и публични събития.

Как мога да помогна

• Като се включите в дейностите за проучване на китоподобните бозайници – за контакти: Димитър Попов, ръководител проект – e-mail:dpopov@greenbalkans.org;
• Като събирате информация – за изхвърлени на брега китоподобни или наблюдения, които може да въвеждате в онлайн приложението Black Sea Watch;
• Като се включите в информционните дейности за популяризиране на китоподобните. За контакти тук;
• Като направите Дарение за консервационните и образователни дейности.


 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000