_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Нощ на Прилепите - гр. Видин

*
14.10.2022 г.
На 14.10.2022г. екипът на Зелени Балкани бе поканен, съвместно с движение Северозапазване, в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин за провеждане на поредното събитие от Нощ на Прилепите.

Посетихме учениците от 9-ти клас в час по биология и си поговорихме за инициативата Нощ на прилепите, кога и къде възниква тя и от колко време се отбелязва в Европа и България. В страната ни се срещат 33 вида прилепи, всички са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а техните убежища са защитени в рамките на екологичната мрежа Натура 2000.

Проведохме презентация и дискусия за биологията на прилепите и видовото разнообразие в страната и района на Видин и прожектирахме кратък научнопопулярен филм за прилепите. 

След това продължихме часа с интерактивен пъзел-игра, в който учениците можеха да проверят знанията си от предходното занятие и също така се забавляваха изключително много. 

На училището и в Община Видин предоставихме материали за защитени видове птици и прилепи под формата на детски информационни табла, които да бъдат разпределени в учебните заведения и библиотеки в района. 

Събитието бе отразено от БНР Видин.

Благодарим за поканата и за чудесната организация!

Събитията на Зелени Балкани за отбелязване на Международната нощ на прилепите се провеждат в рамките на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“.

Контакти:
Поля Тончева - Зелени Балкани
моб. тел: 0894059156, имейл: ptoncheva@greenbalkans.org
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000