_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Нощ на прилепите – гр. Сливен

*
07.10.2022 г.
На 5-ти октомври в Дирекция на Природен парк "Сините камъни", експерти от парка отбелязоха Международната нощ на прилепите с над 200 деца.

Гл. експерт "Биоразнообразие", Красимир Цуцов, изнесе беседа и презентации за живота на прилепите и ползите им за природата. Децата участваха в арт ателиета и изработиха различни маски на прилепи.

В събитието се включиха:
ДГ "Синчец" - 20 деца от 3 група "Смехорани;
ОУ "Христо Ботев" - 80 деца от 5 "а", "б" и "в" клас; 20 деца от 3 "а" и "б" клас;
ОУ "Д-р Иван Селимински" - 72 деца от 2 "а", "б" и "в" клас;
СУ "Константин Константинов" -30 деца от 6 "а" и "б" клас.

Допълнителна информация:
За прилепите:
В България се срещат 33 вида прилепи, всички са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а техните убежища са защитени в рамките на екологичната мрежа Натура 2000.

За Натура 2000:
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Благодарим за снимките на Дирекция Природен Парк „Сините камъни”. Повече може да прочетете на ФБ страницата на парка: https://www.facebook.com/PPSinitekamani

За контакти:
Красимир Цуцов - ДПП "Сините камъни" - моб. тел. 0885824803.


 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000