_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Нощ на прилепите и Ден на Черно море в „Приказка без край“

*
03.12.2019 г.
Спомняте ли си децата от Къща за четящи хлапета в гр. София? А продължението на приказката за червеногушия гъсок Брент? Оказва се, че вече си имат нов любим защитен вид – прилепчето Дарки. Международната нощ на прилепите бе отбелязана и в „Приказка без край“ през месец октомври – с книжката „Приключенията на прилепчето Дарки“ и рисунки на прилепи, разбира се. А с уникалните творби на малчуганите, вдъхновени от исторята на ръждивия вечерник Божидар, може да се запознаете в приложения файл по-долу.

Припомняме, че Международната нощ на прилепите се отбелязва в над 30 държави от 1992 г., включително България. Целта на информационната кампания е да запознае възможно най-много хора с важността на прилепите и да покаже, че летящие бозайници не са никак страшни, а напротив – симпатични и полезни. Тази година в кампании организираха инстититуции и организации от над 10 града в страната, а редица други отбелязаха със самостоятелни събития.
 
Пренасяме се към друга международа дата, а именно 31 октомври – Ден на Черно море. Миди, риби, делфини ... всичко, което можем да видим в морето е отбелязало заедно с хлапетата тази така важна дата, чиято цел е да повиши вниманието относно опазването на уникалната Черноморска екосистема. Моля, запознайте се с морските обитатели във видеото:Благодарим на Анелия Пенкова и екипът на „Приказка без край“ за креативността и за това, че винаги намират начин да запознаят четящите хлапета от „Приказка без край“ с работата на Зелени Балкани и важните екологични дати. Очакваме с нетърпение информация от бъдещите инициативи!

И припомняме – всеки, който има желание да се включи в отбелязването на Деня на влажните зони, Деня на Натура 2000, Ден на Черно море или която и да друга екологична дата, може да се обърне за допълнителна информация на посочените по-долу контакти.

Контакти:
Анелия Павлова – Координатор – тел. 0899269576; e-mail: apavlova@greenbalkans.org
Полина Христова – Специалист комуникации – тел. 0882508721; e-mail: phristova@greenbalkans.orgДопълнителна информация:
За Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Китоподобни
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.


Истории за прилепи от Приказка без край 482.05K b (pdf) свали
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000