_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Нощ на прилепите и Ден на Черно море в „Приказка без край“

*
03.12.2019 г.
Спомняте ли си децата от Къща за четящи хлапета в гр. София? А продължението на приказката за червеногушия гъсок Брент? Оказва се, че вече си имат нов любим защитен вид – прилепчето Дарки. Международната нощ на прилепите бе отбелязана и в „Приказка без край“ през месец октомври – с книжката „Приключенията на прилепчето Дарки“ и рисунки на прилепи, разбира се. А с уникалните творби на малчуганите, вдъхновени от исторята на ръждивия вечерник Божидар, може да се запознаете в приложения файл по-долу.

Припомняме, че Международната нощ на прилепите се отбелязва в над 30 държави от 1992 г., включително България. Целта на информационната кампания е да запознае възможно най-много хора с важността на прилепите и да покаже, че летящие бозайници не са никак страшни, а напротив – симпатични и полезни. Тази година в кампании организираха инстититуции и организации от над 10 града в страната, а редица други отбелязаха със самостоятелни събития.
 
Пренасяме се към друга международа дата, а именно 31 октомври – Ден на Черно море. Миди, риби, делфини ... всичко, което можем да видим в морето е отбелязало заедно с хлапетата тази така важна дата, чиято цел е да повиши вниманието относно опазването на уникалната Черноморска екосистема. Моля, запознайте се с морските обитатели във видеото:Благодарим на Анелия Пенкова и екипът на „Приказка без край“ за креативността и за това, че винаги намират начин да запознаят четящите хлапета от „Приказка без край“ с работата на Зелени Балкани и важните екологични дати. Очакваме с нетърпение информация от бъдещите инициативи!

И припомняме – всеки, който има желание да се включи в отбелязването на Деня на влажните зони, Деня на Натура 2000, Ден на Черно море или която и да друга екологична дата, може да се обърне за допълнителна информация на посочените по-долу контакти.

Контакти:
Анелия Павлова – Координатор – тел. 0899269576; e-mail: apavlova@greenbalkans.org
Полина Христова – Специалист комуникации – тел. 0882508721; e-mail: phristova@greenbalkans.orgДопълнителна информация:
За Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Китоподобни
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.


Истории за прилепи от Приказка без край 482 Kb (pdf) свали
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000