_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Нощ на прилепите и във Велинград

*
05.11.2021 г.
За втора поредна година Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград се включи активно в международната кампания за отбелязване на Нощта на прилепите. По традиция участници в събитието са учениците от VIII клас под ръководството на техния ръководител инж. Филип Устабашиев.

Зелени Балкани се включи в събитието на гимназията, като предостави информационни и образователни материали за участниците в инициативата.

Дейностите, тематично посветени на прилепите бяха проведени на 25, 26 и 28 октомври с ученици от трите паралелки на VIII клас в конферентната зала на училището. В началото на събитието инж. Филип Устабашиев представи под формата на презентация най-интересните подробности за прилепите в световен мащаб и у нас, както и за международната кампания Нощ на прилепите.

Най-голям интерес предизвика викторината „Тайният свят на прилепите“, която провокира знанията на участниците. Общо 14 ученици взеха участие във викторината „Тайният свят на прилепите“.

Повече за събитието може да научите на сайта на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград ТУК.

Благодарим на инж. Филип Устабашиев и ръководството  на НПГГС „Христо Ботев“ за доброто партньорство.

Повече за инициативата:
Инициативата за честване на събитието е на Секретариата на  EUROBATS – Споразумението за опазване на европейските видове прилепи.
Отбелязана за първи път преди 25 години, днес Европейската нощ на прилепите се организира в повече от 30 държави, сред които и България. През 2012 г., за първи път към събитието се присъединиха и САЩ, Филипините, Азербайджан, Израел, Тунис, Украйна и Ливан. С това Нощта на прилепите се превръща в международна проява, надхвърляща мащабите на „Стария континент“, която цели да запознае повече хора с уникалния начин на живот и голямата значимост на едни от най-интересните животни на планетата - прилепите. Обичайно западните държави отбелязват нощта на прилепите в последния уикенд на август, но в България всички все още сме във ваканция  :) ето защо изчакваме учениците да започнат училище и след 15 септември се разгръща информационната кампания – Нощ на прилепите.


Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe, с подкрепата на KFFOE (Austrian Coordination Centre for Bat Conservation and Research).

Прилепите в България
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Натура 2000 в България
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За контакти:
Инж. Филип Устабашиев – НПГГС „Христо Ботев“  – email: filip_ust@abv.bg

Информацията за отбелязване на Международната нощ на прилепите се популяризира в рамките на проект:

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000