_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Нощ на прилепите в Посетителски център „Поморийско езеро“

*
04.10.2021 г.

Информационната кампания за отбелязване на Международната Нощ на прилепите тази година се разгръща в 11 града от страната, а в редица други ще бъде отбелязана индивидуално.
На 30 септември, в партньорство с Община Поморие отбелязахаме събитието в Посетителски център „Поморийско езеро“. Заедно с петокласници от СУ „Иван Вазов“ и ръководител г-жа Антонина Ичкова започнахме с преход по крайбрежната улица до брега на Поморийско езеро с няколко спирки за кратки разкази, свързани с прилепите.
Изложба за прилепите, изложба с фотографии за екологичната мрежа Натура 2000 и информационни банери за прилепите посрещнаха учениците в залата на Посетителския център. Екипът на Зелени Балкани по проект „Натуа 2000 в България – Нови Хоризонти“ представи любопитна информация за потайния живот на дивите ни съседи. Учениците имаха възможността и да се докоснат до истинска каска на пещерняк, с която не малко са проучвани прилепи в пещери у нас и в други части на света. Научиха как и защо подслушваме прилепите, а за снимките накрая, петокласниците „полетяха“ и с прилепни криле.
Информационни и образователни материали под формата на постери, дипляни и стикери бяха предоставени на г-жа Ичкова и нейните възпитаници.
Благодарим на ръководството на СУ „Иван Вазов“, на г-жа Антонина Ичкова и учениците от 5 клас за проявения интерес към летящите бозайници и ентусиазмът, с който станаха част от Нощта на прилепите.

Натура 2000 в България
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

За контакти:
Полина Христова – Специалист комуникации –  тел. 0882508721, e-mail: phristova@greenbalkans.org

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000