_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Нова изложба от флагбанери представя целевите видове на Зелени Балкани

*
23.04.2021 г.
Флагбанерите ще се използват за предстaв[ния по време на информацонни и образователни кампании на Зелени Балкани, както и за отбелязване на Деня на Натура 2000 в страната.
Изобразяват десет целеви вида, част от програмите за опазване и възстановяване на редки и защитени видове на организацията, както и свързаните дейности.Повече за целевите видове и нашите дейности:
За белоглавия лешояд ТУК
За брадатия лешояд ТУК
За царския орел ТУК
За ловния сокол ТУК
За белошипа ветрушка ТУК
За червеногуша гъска ТУК
За гривестата рибарка ТУК
За малкия корморан ТУК
За прилепите ТУК
За делфините ТУК
За дейностите на Спасителния център на Зелени Балкани – ТУК
За Натура 2000 –ТУК

За контакти: Елена Стоева – Ръководител на проекта „НАТУРА 2000 в България Нови Хоризонти“ – тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org

Дейностите са част от проект:
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000