_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Нови приятели от НУ „Отец Паисий” с. Динк

***
27.11.2019 г.
В началото на седмицата екипът на Зелени Балкани посети учениците от 1-ви до 4-ти клас в НУ „Отец Паисий”, с. Динк. Срещата беше дълго очаквана както от учениците и преподавателите , така и от нашия екип от проект НАТУРА 2000 в България- Нови хоризонти, защото този път имахме и подкрепа от доброволците от нашата Академия за доброволци :)

Анелия от Зелени Балкани представи дейността на организацията, направленията, по които работим и обясни колко e важно да опазваме природата, като се съобразяваме със защитени територии. Пример за такива са защитените зони в Натура 2000, които целят благоденствие за хората и опазване на природата, в нашия случай - ЗЗ Река Стряма.

А по случай месеца на китоподобните – Катерина и Лъчезара, нашите доброволки, които са и студентки по екология, разказаха за 3-те вида, които се срещат в Черно море, техните особености, както и какви мерки се предприемат за преодоляване на заплахите. Споменахме и за единствените защитени зони в Черно море – отново част от НАТУРА 2000.

Всички ученици получиха книгоразделите, за да отбелязват важни страници в учебниците и да си спомнят какво ни обещаха на тръгване: догодина да отбележат деня на Черно море на 31 октомври с изложба от техни рисунки. Изпратиха ни с прегръдки и коледните стихчета, които подготвят за празненството им след месец!

Благодарим за гостоприемството на директора на училище „Отец Паисий” -  г-жа Вълка Пашкулова и на преподавателя – Валентин Аджеларов за поканата към нас.

И разбира се на нашите доброволци – Лъчезара и Катерина :)


За контакти:
Анелия Павлова – координатор
тел. 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.


Китоподобни
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000