_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Новини

.
26.02.2019 г.

Първото бебе за 2019 година в Спасителния център за диви животни е брадато лешоядче

Голямо вълнение за екипа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани донесе излюпеното вчера бебе брадато лешоядче. То е единственото малко от вида за тази година, тъй като двойката брадати лешояди успяха да снесат само едно яйце. 
повече
***
25.02.2019 г.

Белоглавите лешояди вече мътят!

С края на зимата, размножителния сезон на белоглавите лешояди вече се радва на плодовете на усилията на редките птици, които вече мътят яйцата си из цяла Европа.
повече
*
19.02.2019 г.

Паразитологични изследвания на зимуващите гъски в Приморска Добруджа

През месец януари Зелени Балкани стартира събиране на проби от изпражнения на гъски за последващ паразитологичен анализ, резултатите от който да послужат за определянето на общото състояние на вида. 
повече
***
18.02.2019 г.

Официална среща за откриване на проекта

Представянето му пред обществеността се състоя на 15.01.2019г. Екипът на „Зелени Балкани“, „Дарик радио“, сайтът "dnevnik.bg, седмичникът "Капитал" и "Хоби ТВ" организираха официалната Кик-оф (откриваща) среща за представяне на проект „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371.
повече
.
15.02.2019 г.

Откриваща среща - пресконференция на проект „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371

Екипът на „Зелени Балкани“, „Дарик радио“, сайтът "dnevnik.bg", седмичникът "Капитал" и "Хоби ТВ" имат удоволствието да Ви поканят на Кик-оф (откриваща) среща за представяне на проект „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371.
повече
.
06.02.2019 г.

Пролетно почистване посред зима и профилактичен медицински преглед преди началото на размножителния период на белошипите ветрушки

Климатичните промени са факт и те оказват влияние върху брачното поведение на птиците. Едва началото на февруари е, но вече наблюдавахме първите копулации при белошипите ветрушки, които участват в размножителната програмата на Зелени Балкани , целяща възстановяване на вида в България.
повече
.
31.01.2019 г.

Партньорство между Зелени Балкани и социално отговорната платформа за онлайн резервации Goodwings

Партньорството между Зелени Балкани и социално отговорната платформа за онлайн резервации Goodwings ви дава възможност да дарявате, докато спестявате от Вашите резервации.
повече
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000