_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Новини

*
23.01.2020 г.

​ООН предупреждава: Имаме 10 години да спасим биоразнообразието и да противодействаме на набиращото сила потенциално масово измиране на видове

По думите на агенция към ООН, ангажирана с опазването на биоразнообразието, до 2030 г. 1/3 от площта на Земята трябва да бъде поставена под защита, а замърсяването – намалено на половина, тъй като изглежда, че влизаме в ерата на шестото масово измиране.
повече
***
22.01.2020 г.

За да спасят биоразнообразието, депутатите от Европейския парламент призовават за обединяване на усилията на глобално и европейско ниво

Европейските депутати искат предстоящата глобална конференция за биологично разнообразие COP 15 да постигне съгласие по правно обвързващи цели, както беше в Парижкото споразумение за изменение на климата. Чрез гласуване Парламентът прие позицията си по този казус във връзка с Конференцията на ООН в Кунмин през следващия октомври.
повече
*
30.12.2019 г.

Декември – месец на малкия корморан

Вписан като Застрашен от изчезване в Червената книга на Репубика България, защитен на територията на цялата страна (ЗБР) и обект на опазване от екологичната мрежа НАТУРА 2000, малкият корморан (Microcarbo pygmaeus) е вид, страдащ от негативното отношение от страна на хората.
И за да разсеем всякакви съмнения, посвещаваме декември месец на малкия корморан.
повече
*
16.12.2019 г.

Представители на Зелени Балкани взеха участие в обучителен семинар на тема „Предотвратяване на престъпленията срещу птиците и дивата природа“

На 10.12.2019 г. представители на Зелени Балкани взеха участие в обучителен семинар на тема „Предотвратяване на престъпленията срещу птиците и дивата природа“.
повече
*
16.12.2019 г.

Делфини и прилепи на гости в СУ „Братя Миладинови“

През изминалата седмица екип по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ и стажанти на Академията на Зелени Балкани, в партньорство с читалище „Тракия – Пловдив – 2008“ бяха на гости на клуб „Родолюбие“ към СУ „Братя Миладинови“, гр. Пловдив.
повече
***
10.12.2019 г.

Брадатите лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани вече правят опити да създадат ново поколение

След като размножителния период на брадатите лешояди наскоро започна с първите признаци на брачно поведение, вече се наблюдават и първите копулации.
повече
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000