_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Новини

*
18.01.2019 г.

Следобед за делфини

Вчера бяхме на гости на Първо прогресивно училище в София, където следобедът на второкласниците бе отреден за ... делфини.
повече
***
18.01.2019 г.

Посланици на дивата природа

С нашите посланици кукумявката Блага и керкенезчето Владко посетихме образователен център "Кукуряк" и детски център "Хвърчило в Стара Загора.
повече
.
17.01.2019 г.

На гости на Златна Добруджа

Екипът ни по проект „Натура 2000 в България- Нови Хоризонти“ се отби и в училищата в село Спасово и гр. Каварна по време на среднозимното преброяване на водолюбивите видове птици през изминалия уикенд.
повече
***
09.01.2019 г.

Белоглавите лешояди продължават добрата размножителна тенденция с първи копулации за сезона

Съвсем по реда си и белоглавите лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани започнаха да се размножават. Дойде и началото на размножителния период на белоглавите лешояди и те не закъсняха с копулациите.
повече
.
27.12.2018 г.

Мониторинг на зимуващите птици в Приморска Добруджа

В периода 18-20 декември екип на Зелени Балкани посети района на Приморска Добруджа като част от редовния мониторинг на зимуващи птици, който се провежда от сдружението в рамките на проект „Дългосрочно опазване на червеногушите гъски в основните места за зимуване“.
повече
****
16.12.2018 г.

Малка зелена стъпка в помощ на зимуващите птици

Eкипът на Зелени Балкани по проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ посети офисът на TTEC Europe в гр. Пловдив и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Първомай, където с малки и големи разговаряха по темата за изхранването на зимуващите в града птици.
повече
.
13.12.2018 г.

Представяне на редки и защитени видове и дейностите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Днес, екипът на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани и екипа на проект НАТУРА 2000 в България –Нови хоризонти, представиха презентация пред студентите от първи курс по специалност Ветеринарна медицина в Тракийския университет.
повече
.
12.12.2018 г.

Без дом! Когато една прилепна колония остане "на улицата" насред зима...

Вчера в офиса ни беше предаден сигнал от Регионалната инспекция по околната среда и водите, постъпил при тях от гражданка от Казанлък. Дамата е била ужасена от присъствието на прилепи на терасата си, като дори не е посмяла да провери за колко и какви животни става дума.
повече
'''***'''
11.12.2018 г.

През зимата за щъркелите

В понеделник Анелия Павлова от пловдивския офис на Зелени Балкани и д-р Христина Клисурова от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора бяха гости на Дарик Радио в рубриката Дарик за природата.
повече
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000