_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Новини

1
01.05.2020 г.

Зелени Балкани показват красотата на НАТУРА 2000 във виртуална фотоизложба

Зелени Балкани ще отбележат и тази година Деня на НАТУРА 2000 със серия от събития през целия месец май. Поради въведеното извънредно положение свързано с разпространението на COVID-19  и противоепидемиологичните мерки в страната, кампанията ни ще бъде преориентирана към онлайн пространството, като всички планирани срещи, презентации и публични изяви, ще бъдат реализирани след отпадане на мерките.
повече
1
19.03.2020 г.

Отмяна на Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”, във връзка с въведено извънредно положение в Република България, както и превенция за разпространение на COVID 19 и на свое Решение от Заседание проведено на 17.03.2020г., ОТМЕНЯ провеждането на Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани-Стара Загора“,което щеше да се проведе на: 12-ти април (неделя) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“  № 14.
повече
1
19.03.2020 г.

Отмяна на Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани, гр. Пловдив

О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, във връзка с въведено извънредно положение в Република България, както и превенция за разпространение на COVID 19 и на свое Решение от Заседание проведено на 17.03.2020г., ОТМЕНЯ провеждането на Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което щеше да се проведе на: 11-ти април (събота) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Пловдив, ул.“Скопие“  № 1А, ет.2, офис на Зелени Балкани.
повече
*
17.03.2020 г.

Удължаваме срока за ОНЛАЙН ВИКТОРИНАТА „НАТУРА 2000 и лешоядите в България“ предназначена за ученици от 8 и 9 клас

Удължаваме срока за ОНЛАЙН викторината „НАТУРА 2000 и лешоядите в България“ – заявете своето участие до 20 април 2020 г. Научете повече за екологичната мрежа НАТУРА 2000 и с какво са уникални лешоядите – станете част от тяхното опазване...
повече
1
10.03.2020 г.

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 05.03.2020 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора“, което ще се проведе на 12-ти април (неделя) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“  № 14.
 
повече
1
10.03.2020 г.

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани, гр. Пловдив

О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”,  на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 05.03.2020г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което ще се проведе на: 11-ти април (събота) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Пловдив, ул.“Скопие“  № 1А, ет.2, офис на Зелени Балкани.
повече
*
28.02.2020 г.

Червеногушият гъсок Брент при четящите хлапета от „Приказка без край“ и Детска къща „Момо“

По случай Февруари – месецът на червеногушата гъска, екип на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ на Зелени Балкани бе на гости на четящите хлапета от „Приказка без край“ и Детска къща „Момо“ в гр. София.
повече
1
21.02.2020 г.

Ден на влажните зони на язовир „Розов кладенец“

Екипът на Зелени Балкани, съвместно с община Раднево изнесе презентация на тема „Влажните зони и биоразнообразието“ пред учениците от 5 клас  към II ОУ “Свети Паисий Хилендарски”, организирани от г-жа Яна Ченгалова.
повече
*
21.02.2020 г.

Международен ден на влажните зони в Приморска Добруджа

Като част от международната кампания по повод Деня на влажните зони, в началото на февруари месец екипи по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ и Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се включиха в световната инициатива за отбелязване важността на влажните зони и тяхното биоразнообразие с няколко събития.
повече
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000