_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Новини

1
13.11.2019 г.

Стартира национален конкурс „Истории, проекти и мечти върху карта“

По повод Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и честването на 50-тата годишнина на компанията световен пионер и лидер в разработването и внедряването на Географски информационни системи (ГИС) - Есри, в България стартира национален конкурс за карти под надслов „Истории, проекти и мечти върху карта“. Конкурсът насърчава всички малки и големи откриватели да разкажат своята история с ГИС технологии.
повече
***
11.11.2019 г.

Над 150 деца посетиха Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани през втората половина на октомври

Над 150 деца, заедно със своите родители и учители използваха топлите есенни дни на октомври, за да посетят Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
повече
***
23.10.2019 г.

Профилактичен медицински преглед на белошипите ветрушки в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Вчера, екипът на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани с помощта на верни доброволци направи профилактичен медицински преглед на белошипите ветрушки от размножителната програма.
повече
***
18.10.2019 г.

Зелени Балкани представиха дейностите си на 15-то юбилейно ,,Национално животновъдно изложение - Сливен 2019”

На 11 и 12 октомври екипи на проектите „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 и "НАТУРА 2000 в България - Нови Хоризонти" представиха дейностите на Зелени Балкани на 15-то юбилейно ,,Национално животновъдно изложение - Сливен 2019”.
повече
1
14.10.2019 г.

Големите лешояди в Спасителния център са готови да посрещнат зимата!

Профилактичните прегледи на птиците, постоянни обитатели на Спасителния център на Зелени Балкани продължават. В края на отминалата седмица на ред бяха големите лешояди – три двойки брадати, една двойка черни и една двойка белоглави.
повече
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000