_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Удължаваме срока за ОНЛАЙН ВИКТОРИНАТА „НАТУРА 2000 и лешоядите в България“ предназначена за ученици от 8 и 9 клас

*
17.03.2020 г.
Удължаваме срока за ОНЛАЙН викторината „НАТУРА 2000 и лешоядите в България“ – заявете своето участие до 20 април 2020 г. 
 
Зелени Балкани е национална, неправителствена, природозащитна организация, работеща вече над 30 години в сферата на опазването на редки и застрашени видове и техните местообитания.

С грижа за средата, в която живеем, Европейският съюз поставя началото на екологична мрежа от свързани помежду си сухоземни и морски територии. НАТУРА 2000 е най-голямата мрежа от защитени зони в света. В България мрежата от защитени зони покрива 34.4% от цялата територия на страната – това са както сухоземни, така и морски зони.
Зелени Балкани, както и други природозащитни организации, работят за опазването и съхраняването на всички тези уникални места в България и техния живот. Едно от направленията, в които сме концентрирали усилия е опазването на лешоядите в България. Видовете лешояди от фауната на България, са вписани в Директивата за птиците, което означава, че са обект на защита от екологичната мрежа НАТУРА 2000 и за целите на тяхното опазване, се обявяват защитени зони.

За да запознаем и Вас с уникалните лешояди и техните местообитания, екипът на проект „НАТУРА 2000 в България – Нови хоризонти” Ви кани да се включите в онлайн викторината „НАТУРА 2000 и лешоядите в България“, която тази година посвещаваме на белоглавия и брадатия лешояд.

Кой може да се включи?
• Викторината е насочена към учениците от 8-ми и 9-ти клас от училищата, на територията на цялата страна.

Какво е необходимо да направите?
• Свалете и разгледайте информацията за НАТУРА 2000 и лешоядите от ТУК.
• Ако искате да се включите във викторината, моля попълнете следния онлайн формуляр https://forms.gle/AGq4V4S8GvBL1iG3A до 20 април 2020.
Необходимо е да се впишат имената на преподавателя, име на образователна институция, населено място, телефон и e-mail на лицето за контакт, предварителен брой на учениците, както и желана дата за провеждане.
• Необходимо е да запознаете учениците с информацията в приложения документ, на база на която е съставена викторината.
• След като се регистрирате, колега от Зелени Балкани ще се свърже с Вас, за допълнително уточняване за провеждане на онлайн викторината на някоя от следните дати – 27, 28 или 29 април.
• Викторината ще бъде проведена ОНЛАЙН, чрез платформата Edmodo.

При заявяване на участие, ще Ви бъдат изпратени допълнителни инструкции за работа с онлайн платформата.

Зелени Балкани си запазва правото да преустанови записването по-рано, ако се съберат достатъчен брой кандидати, съответстващи на бройката награди.
 
Наградите!

• Ι награда – настолна игра за видове от НАТУРА 2000 + метално канче;
• II награда – тениска;
• III награда – лешоядна значка + молив от рециклиран материал.
Всички участници и техните ръководители ще получат сертификат за участие, както и допълнителни информационно-образователни материали.

► Награждаването... 

Наградените участници ще бъдат обявени на сайтовете на Зелени Балкани и проект "НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти", на нашата фейсбук страница на 21 май, когато е официалният Ден на НАТУРА 2000.

За допълнителна информация:
Полина Христова – тел. 0882508721, e-mail: phristova@greenbalkans.org
Анелия Павлова – тел. 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000