_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Обичаме гората!

*
04.04.2022 г.
След като на 21-ви март беше пролетното равноденствие и отбелязахме Световния ден на гората, днес се концентрираме в национален мащаб.
От 04.04 до 10.04 традиционно от 1925 г. насам (с няколко години прекъсване) празнуваме „Седмицата на гората“, а мотото е „Аз обичам гората“.
Вече близо век мотивирани и осъзнати българи насочват действията си и повдигат въпросите за опазването и подобряването на състоянието на горите, които са зеленото богатство на Родината ни.
По този повод, горските структури и доброволчески организации в цялата страна организират кампании, посветени на гората. Все още може да се включите в дейности на Регионалните дирекции по горите (инфо - тук), в залесявания (повече информация може да намерите тук), творчески работилници за деца, викторина (за нея повече на сайта и на Фейсбук страницата на Изпълнителна агенция по горите), семинари, беседи и изложби за горите. 

Екипът на „Зелени Балкани“ честити празника на всички лесовъди, горски служители и работници! Поздравления и за номинираните и отличените в наградите за „Лесовъд на годината“ и „Служител по контрола и опазването на горските територии“ за 2021-ра!
Надяваме се отбелязванията по време на „Седмицата на гората“ да придобиват още по-мащабни размери. А цялото ни общество целогодишно и с разум да се грижи за запазването на Величествената българска гора, за да има какво да завещаем на идните поколения!

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000