_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Отбелязахме Деня на детето в Стара Загора

*
01.06.2021 г.
На 1-ви юни бяхме част от цветния детски празник, организиран от Община Стара Загора, отдел „Култура и туризъм“.

На празника на децата парк „Пети октомври“ се превърна в пъстра сцена, огласяна от детски песни и смях. Слънцето прогони сивите облаци и децата на Стара Загора имаха възможността да се забавляват и да научат нови неща.

Макетите на червеногушата гъска Брент и белоглавият лешояд събудиха интереса на децата и ги приканиха да се включат в арт работилничките на щанда на Зелени Балкани. Заедно редихме пъзели, оцветявахме, изрязвахме и играхме на игра за памет с видовете от Натура 2000. Докато се забавляваха децата научиха много за защитените видове и техните местообитания от екологичната мрежа Натура 2000. Разбраха колко ценни са лешоядите, с какво се хранят прилепите и колко са полезни, научиха за дългите пътешествия и премеждия на червеногушата гъска, изрязвайки и оцветявайки нейния силует. Играта за памет им показа още много защитени видове, a нашият екип с радост отговори на всички детски въпроси.

Благодарим на Община Стара Загора, отдел „Култура и турзъм“ за поканата да се включим в празника, за гостоприемството и перфектната организация!

На всички деца пожелаваме весел празник и безгрижно детство!

Повече снимки може да разгледате тук: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ZeleniBalkani&set=a.10158131928709327

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.

Белоглав лешояд
Широко разпространен и многоброен в миналото, в края на миналия век белоглавият лешояд е с едва 1–2 активни гнезда само в Източни Родопи. Благодарение на усилията на природозащитни организации, днес популацията на вида нараства и можем да го видим в Стара планина, Източни Родопи и Кресна. Видът и неговите местообитания се опазват от екологичната мрежа Натура 2000.

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000