_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Отбелязaхме Деня на влажните зони на яз. Розов кладенец

1
04.03.2022 г.
Зелени Балкани съвместно с отдел Екология към Община Раднево отбелязаха Световния ден на Влажните зони на открито, провеждайки мониторинг на водолюбиви птици на яз. Розов кладенец. В урока участваха ученици от клуба по екология от Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с ръководител Даниела Кирева.

Язовирът е част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Сред наблюдаваните птици бяха голям и малък корморан, къдроглав пеликан, голяма бяла и сива чапла, бърнета и други видове патици. Децата се запознаха отблизо и „на живо“ с водолюбиви птици, обитаващи природната зона и разбраха какви са техните приспособления за живот в тази среда.

За по-лесно разпознаване и определяне изплзвахме бинокли, далекогледни тръби и определители. Макети в реални размери на световнозастрашени от изчезване птици, които се срещат по влажните зони в България -– червеногуша гъска и малък корморан, спомогнаха да се разгледат от близо тези видове, които са обект на опазване в България.

На младите еколози бяха разказани любопитни факти за наблюдаваните животни, а най-голямата изненада беше връщането за живот отново в природата на излекувана птица – малък ястреб. Лечението на такива пострадали или бедстващи животни се извършва в Спасителния център за диви животни в Стара Загора към „Зелени Балкани“. Тези, които след лечението са способни сами да се справят в дивата природа, се връщат отново в нея.

Учениците посрещнаха много емоционално и с въодушевление  даването на този втори шанс на излекуваното животно, усетиха тръпката от повторния полет на птицата към свободата.

Повече за Рамсарската конвенция:
През 2022 г се навършват 51 години от подписване на Рамсарската конвенция - първият международен договор, засягащ опазването на биоразнообразието и 48 години откакто България ратифицира този важен документ. Официалното ѝ название е Конвенция за влажните зони с международно значение и по-специално като местообитание на водолюбиви птици. Целта е опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитание на водолюбиви птици, отчитайки ги като международен ресурс. Понастоящем конвенцията е подписана от 158 страни, включително и от България. Опазват се 1721 зони,  с площ около 160 милиона хектара (1 600 000 км2). Нашата страна участва с 11 Рамсарски места с обща площ  49912,43 ха.

За контакти:
Поля Русева – Специалист комуникации – e-mail: ptocheva@greenbalkans.org

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000