_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Отбелязахме деня на околната среда с презентация за лешоядите

***
05.06.2021 г.
През седмицата се срещнахме с учениците от IIа и техния преподаватели г-жа Танчовска и г-жа Еленска от ОУ "Елин Пелин". Основната ни тема бяха лешоядите, но с тази среща отблязахме и деня на околната среда!

Екипът на проект "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти" подготви презентация за белоглавия и брадатия лешояд, но допълнихме информация и за останалите два вида - египетски и черен лешояд. 

Учениците научиха каква е била причината лешоядите да намалеят, а дори и някои да изчезнат и как екипът на Зелени Балкани работи за тяхното опазване и връщане в природата.

За да разведрим обстановката накрая изиграхме настолната игра за Натура 2000 с видове, предмет на опазване от екологичнта мрежа.

Накрая всички си направихме снимка за спомен.

Благодарим за гостоприемстовото!

Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Белоглав лешояд
Широко разпространен и многоброен в миналото, в края на миналия век белоглавият лешояд е с едва 1–2 активни гнезда само в Източни Родопи. Благодарение на усилията на природозащитни организации, днес популацията на вида нараства и можем да го видим в Стара планина, Източни Родопи и Кресна. Видът и неговите местообитания се опазват от екологичната мрежа Натура 2000.

Брадат лешояд
Брадатият лешояд – обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000. Символ на българската природозащита, но изчезнал от фауната на България вид още през 60-те години. Някогашните му местообитания са защитени зони от Натура 2000.


За контакти:
Анелия Павлова - координатор - моб. тел. 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000