_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Отбелязваме Международния ден на Черно море

*
19.10.2021 г.
Поради обстановката във връзка с COVID-19 в страната, събитието се отлага. Естеството на програмата не позволява да бъде проведено онлайн и ще бъде реализирано при първа възможност.

В края на месеца ще отпразнуваме 25 години от приемането на Стратегическия план за Черно море от всички черноморски страни, чиято същност е лимитиране на заплахите за средата и биоразнообразието на общото ни море.
На 31 октомври 1996 г. представителствата на шестте черноморски страни – България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, приемат официално мерките за борба с морското замърсяване.

Тази година отбелязваме празника отново заедно с РПНМ – Пловдив, като първата част от програмата на събитието включва лекция за китоподобните в Черно море и дейностите, включени в програмата на Зелени Балкани за тяхното проучване и опазване. Димитър Попов е експерт на организацията и вече над 10 години проучва представителите на морските бозайници в нашата акватория. Изпълняваните дейности включват различни утвърдени методи за проучване и смекчаване на заплахите за трите черноморски представителя, които ще бъдат представени на събитието. Повече за работата на Зелени Балкани за китоподобните в Черно море ТУК.

Гост-лектор във втората част от програмата ще бъде Ивайло Гогов (автор, опитен лидер, създател със силна страст в инженерството, дизайна и новите технологии), който ще представи своята 3D арт инсталация – „Историята на един кит“, която е реализирана в жанр, използващ дигиталните технологии, а именно (AR-augmented reality) разширена реалност. Лекцията ще ни запознае с автора и пътя, по-който той минава, разказвайки за създаването на дигиталната си 3D творба, която е и дипломна работа към Национална Художествена Академия през 2016 г. Ще погледнем в същата тема през погледа на автора, касаеща живота, смисъла и проблемите в битието на китоподобните. А самата арт инсталация, ще можем да разгледаме в края на събитието, използвайки собствен телефон или таблет (операционна система андроид). Повече за работата на Ивайло Гогов и „Историята на един кит“, може да намерите ТУК.

Сигурни сме, че независимо в коя част на страната се намираме, заедно носим отговорност за опазването на Черноморската екосистема и всички ние се вълнуваме от състоянието на средата на хилядите морски организми и тяхното бъдеще.
Опознаването на природните ни богатства и представянето им чрез съвременно изкуство са един добър начин за представяне на проблемите с околната среда на широката общественост.

31 октомври е важна екологична дата за черноморските страни, чиято цел е да се насочи възможно най-голямо внимание върху наболели екологични проблеми (замърсяване, свръх улов, разрушаване и увреждане на местообитания и др.) и, разбира се, опазване на биоразнообразието.

Цялата програма на събитието може да видите ТУК.

*Поради ограничителните мерки във връзка с COVID-19, събитието ще се реализира с намален капацитет  и е необходимо желаещите да присъстват на място, да попълнят формуляр за участиеТУК.
След запълване на местата, формата ще бъде заключена.

За да достигне до повече хора, събитието ще се излъчва на живо на страниците на Зелени Балкани и Регионален природонаучен музей – Пловдив във Facebook.

Допълнителна информация:
Китоподобните в Черно море
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За контакти:
Полина Христова – Зелени Балкани – phristova@greenbalkans.org
Светлозара Казанджиева – РПНМ–Пловдив – svetlozara.k@gmail.com


Дейностите са част от проект:

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000