_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Отмяна на Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани, гр. Пловдив

1
19.03.2020 г.
О Б Я В А
 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, във връзка с въведено извънредно положение в Република България, както и превенция за разпространение на COVID 19 и на свое Решение от Заседание проведено на 17.03.2020г., ОТМЕНЯ провеждането на Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което щеше да се проведе на:

11-ти април (събота) 2020 година от 10,00 часа

на адрес: гр. Пловдив, ул.“Скопие“  № 1А, ет.2, офис на Зелени Балкани.
 

За допълнителна информация:
Димитър Попов - тел.: 0885 108712
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000