_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Подготвихме ловните соколи за зимата и за предстоящия размножителен период

***
31.10.2019 г.
Вчера в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани направихме профилактичен медицински преглед на всички ловни соколи от размножителната програма.

Профилактичните прегледи се извършват преди и след размножителния период на птиците, с цел да следим тяхното здравословно състояние и да можем своевременно да извършим необходимите козметични процедури – изпиляване на клюн и нокти и обезпаразитяване.

Клетките, в които живеят птиците също трябва да бъдат ремонтирани и почиствани периодично и както обикновено, съчетахме тази дейност с прегледа.

Отново на помощ се притекоха доброволци – ученици от НПГВМ “И. П. Павлов“ и студенти от ветеринарномедицински факултет към Тракийски университет, Стара Загора. Освен че се включиха активно във всички дейности, те имаха и възможността да научат от първа ръка някои особености на лечението на диви птици.

В момента размножителната програма на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани разполага с 23 ловни сокола. Стартираме размножителния период с 9 размножителни двойки, 4 от които миналата година създадоха поколение.

Дейностите по  „Завръщане на ловния сокол в България“ на Зелени Балкани   се извършват с финансовото съдействие на ЗАД Армеец.

Информационните дейности за ловния сокол се осъществяват с подкрепата на проект:

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000