_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Полина Христова

*
Полина Христова е родом от Велико Търново, но от 2012 г. е привлечена в гр. Пловдив, където завършва своето висше образование. Още с пристигането си в Пловдив преди повече от 6 години се сблъсква с неправителствените природозащитни организации и започва да заделя свободното си време за доброволчески дейности. През 2015 г. екип на Зелени Балкани представя дейностите по проучване на китоподобните в Черно море в една от залите на университета и до днес Полина участва във всички експедиции като доброволец.

Завършва бакалавър „Екология и ООС“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, като междувременно се запалва по птичето богатство. Защитава дипломна работа с фокус върху орнитофаунта в градска среда, а магистърската ѝ работа е посветена на нощните грабливи видове птици, отново в градска среда.

Преминала е различни обучения за проучване и опазване на биоразнообразието и има участие в различни проекти с консервационна насоченост. 

Заема длъжността „Специалист комуникации“ по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000