_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Помогнете

Настоящият проект е амбициозен и включва редица дейности, които по един или друг начин целят, посланията ни да достигнат до над 4млн. граждани.

Проектът е финансиран от финансовия инструмент  LIFE на ЕС, но изисква от Зелени Балкани и партньорите по проекта 40% собствени средства като съфинансиране. За събирането на тази огромна сума 304279 евро принос, ние имаме нужда от подкрепата на българските граждани.

Можете да станете неделима част от нашия екип, като подкрепите усилията ни за промяна на мисленето на децата, обществените нагласи и осигуряването на обществена подкрепа за НАТУРА 2000 и целевите ни видове! Подкрепете ни като дарите средства:

Средствата ще бъдат използвани  стриктно, по предварителния бюджет на проекта, под контрола на финансовите институции от ЕС.

Тези средства, както и всички средства на неправителствените организации, се използват целево по техните проекти, съгласно техните устави и в обществена полза, БЕЗ да се генерира печалба и без да бъдат ползвани в частна полза.

 

Дарение чрез Кредитна карта или Epay

Можете да направите, като изберете сума от ТУК и следвате стъпките.

 

Дарение ПО БАНКОВ ПЪТ – електронно или на място в банката

Това може да направите във всяка банка. Сметката на Зелени Балкани е в УниКредит Булбанк - клон Пловдив. 

Банковата сметка на Зелени Балкани е:
IBAN:
сметка лева BG03UNCR70001523366198
сметка евро BG85UNCR70001523212626

BIC/SWIFT код: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк – клон Пловдив 
адрес: Пловдив 4000, ул. Иван Вазов, № 4, тел. 601-601

Титуляр на сметката: СНЦ "Зелени Балкани"

За Ваше улеснение може да използвате приложените тук документи с частично попълнена информация . Моля, допълнете липсващата информация и принтирайте документите, нужни за трансфера (липсващите данни може да попълните направо в PDF-а или на ръка, след като го принтирате):
Платежно нареждане за преводи в лева - BGN 1 Mb (pdf) свали
Платежно нареждане за преводи в евро - EUR 1 Mb (pdf) свали
Внoсна бележка в лева - BGN 140 Kb (pdf) свали
Внисна бележка в евро - EUR 187 Kb (pdf) свали

Дарение ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ЗАПИС - в пощенски клон

Дарение можете да направите също така от всеки пощенски клон, чрез обикновен пощенски запис. 
В бланката за пощенски запис, можете да въведете следната информация:

Получател: СНЦ "Зелени Балкани"
Адрес: 4000 Пловдив, ул. "Скопие" 1А
BIC: UNCRBGSF  
сметка лева BG03UNCR70001523366198

Банковата информация попълнете в полето от формуляра "IBAN, BIC, банков код, код за вид плащане" 

При плащане чрез пощенски запис в полето за допълнителни бележки напишете - "Дарение за дейността на "Зелени Балкани"

За по-голяма оперативност и по-добра връзка с вас, ако е възможно, моля изпратете ни e-mail на адрес:znikolova@greenbalkans.org  в деня на превеждане на сумата и дата на извършване на плащането. Например "Здравейте, направихме дарение за дейността на Зелени Балкани, сумата е 100 лева, изпратена е с пощенски запис на 13.01.2010г."

В пощенските клонове ще получите формуляр за пощенски запис, но все пак прилагаме примерна бланка.
Бланка за пощенски запис 63 Kb (pdf) свали

Дарение чрез MONEY GRAM

  • Посети офис с представителство на MoneyGram.
  • Приложи документ за самоличност.
  • Попълни стандартна форма на MoneyGram с имената на изпращача и получателя  (), както и сумата, която желаеш да изпратиш .
  • Внеси сумата, която искаш да изпратиш и допълнителната такса за MoneyGram услугата.
  • Използвай кода на превода чрез MoneyGram.
  • Свържи се с нас – Елена Стоева – Ръководител на проекта, моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org  и  сподели кода на превода.
Карта на офисите на MoneyGram
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000