_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Понеделници в библиотеката

*
09.07.2019 г.
Отново се събрахме за ежеседмичния понеделник в библиотека "Захарий Княжевски", този път правихме хранилки за птици.

След като миналата седмица сглобявахме къщички за птици, решихме да направим и подходящи хранилки, за да имат достатъчно храна нашите пернати приятели през зимата. За да се порадваме на топлото време бяхме преместили заниманията си  на беседката в античен форум Августа Траяна  срещу регионалната библиотека.

Децата ентусиазирано приготвиха своите хранилки, говорихме си кога и къде е подходящо да ги поставим и с какво да храним нашите приятели през зимата. Разказвахме си интересни историии, имаше дори и фокуси :)

Присъединете се към нас и следващия понеделник за да си говорим и да научаваме нови неща заедно! Очакваме ви!

Дейностите се изпълняват като част от проект:
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000