_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Представители на Зелени Балкани взеха участие в обучителен семинар на тема „Предотвратяване на престъпленията срещу птиците и дивата природа“

*
16.12.2019 г.
На 10.12.2019 г. представители на Зелени Балкани взеха участие в обучителен семинар на тема „Предотвратяване на престъпленията срещу птиците и дивата природа“.

Семинарът е част от дейностите на Българското дружество за защита на птиците по проект „Сигурен прелетен път“ LIFE16/NAT/BG000847 и е насочен към подобряване на координацията на местни заинтересовани институции и страни в борбата с бракониерството и други прояви на престъпления срещу дивата природа. Представители на организаторите, Зелени Балкани, Българска фондация биоразнообразие, МОСВ/Дирекция НСЗП, РИОСВ – Бургас, РДГ – Бургас, митнически служители, полицаи и др. се включиха, представяйки презентации с информация по актуални проблеми.
Засегната бе темата с търговията и колекционерство на редки и защитени видове птици, като представители на Зелени Балкани също споделиха опит от Спасителния център за диви животни, случаи на нарушения на ЗМ „Поморийско езеро“ и др.
Всички страни бяха активни в дискусията, потвърждавайки необходимостта от провеждане на специализирани обучения в областта на опазването на околната среда и биоразнообразието на служители от институции, работещи в тази насока.

Повече информация: www.savebranta.org


Информационните дейности са част от проект:


Източник на снимките: БДЗП
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000