_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Публикации във в. Капитал

1
1. "Ефектът на прилепа" - екосистемни услуги на прилепите - статия на Десислава Лещарска - 16.10.2020

Пълна версия на статията на уебсайта на в. Капитал https://www.capital.bg/vestnikut/capital/k1/politika_i_ikonomika/2020/10/16/4127457_efektut_na_prilepa/

2. "Поморийското езеро и неговите съкровища" - екосистемните услуги от Поморийското езеро и влажните зони - статия на Десислава Лещарска - 12.06.2021 

Пълна версия на статията на уебсайта на в. Капитал https://www.capital.bg/vestnikut/capital/k1/tehnologii/nauka/2021/06/12/4219716_pomoriiskoto_ezero_i_negovite_sukrovishta/1623403160e1aee2f12f8fb8c6f3484db85d24b7e4

3. "Приказка за лешояда" - екосистемните услуги на лешоядите - статия на Десислава Лещарска - 28.08.2021

Пълна версия на статията на уебсайта на в. Капитал https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2021/08/28/4247092_prikazka_za_leshoiada/

4. "Старите гори - Ноевият ковчег на човечеството" - Опазването на вековните дървета е една най-важните задачи пред Европа и света - 14.11.2021

Пълна версия на статията на уебсайта на в. Капитал
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2021/11/14/4273309_starite_gori_-_noeviiat_kovcheg_na_chovechestvoto/

5. "Непознатите делфини" - България изостава от задълженията си да проучва и защитава черноморските бозайници - 04.03.2022

Пълна версия на статията на уебсайта на в. Капитал
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2022/02/03/4308463_nepoznatite_delfini/
 
Кратка версия на статията "Ефектът на прилепа", бр. 41 205 Kb (pdf) свали
Кратка версия на статията "Поморийското езеро и неговите съкровища", бр. 23 183 Kb (pdf) свали
Кратка версия на статията "Приказка за лешояда", бр. 34 375 Kb (pdf) свали
Кратка версия на статията - "Старите гори - Ноевият ковчег на човечеството" 460 Kb (pdf) свали
Кратка версия на статията "Непознатите делфини" 195 Kb (pdf) свали
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000