_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Първото бебе за годината – белоглаво лешоядче

***
20.02.2022 г.
Излюпи се! Първото бебе за годината излезе от яйцето на белоглавите лешояди, което бе мътено в инкубатора на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Малкото излюпениче е с тегло 157 гр и изглежда здраво и силно. Първите си дни то ще бъде отглеждано в кувиоз, а след кратко наблюдение върху развитието му ще бъде върнато за доотглеждане при родителите си.

До момента, двойката белоглави лешояди са отгледали успешно 3 малки, като миналата година и двете им яйца бяха оплодени с се излюпиха.

Дейностите, свързани с размножаване на едрите видове лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани са част от проект “Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649. Всички малки, излюпени в рамките на размножителната програма, биват адаптирани и освободени в природата, с цел увеличаване популацията на вида в България.


 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000