_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Пъстър празник, или как екипи на „Зелени Балкани“ празнуваха деня на детето с ученици от ОУ „Отец Паисий“, гр. Батак

***
01.06.2022 г.
По покана господин Георги Юруков, учител по физическо възпитание и спорт, екипи от проектите  „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 и  „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371 /LIFEforBgNATURA/ посетиха основно училище „Отец Паисий“, гр. Батак. 
В чест на най-хубавия детски празник столовата на училището беше празнично украсена, а екипите на двата проекта бяха подготвили подаръци и изненади за всички. Началото на празника беше дадено от госпожа Райна Вълчинова, директор на училището,  която отправи топли пожелания към децата и техните учители и представи на кратко Сдружение „Зелени Балкани“. Децата и техните учители имаха възможност да изслушат лекция за прилепите и санитарите на природата – лешоядите. Малки и големи с интерес слушаха защо трябва да пазим природата и колко полезни за нея са прилепите и лешоядите. Имаха възможност да се докоснат от близо до реалистични макети на белоглав и черен лешояд, както и на червеногуша гъска, белошипа ветрушка и гривеста рибарка. 
Празника продължи със забавни игри. Всяко дете имаше възможността да усети тайнственият свят на прилепите и да се опита да си намери храна.  

За контакти:
Любка Гюрова - "Светло бъдеще за черния лешояд" - тел. 0876618186
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000