_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Работили при нас

1
Богдана Андонова
Специалист комуникации
e-mail: bandonova@greenbalkans.org
моб. тел. 0886 544 365
*
Маринела Величкова
Координатор Дарик Радио

 
*
Гергана Гайдарова
Водещ Дарик радио
Работила в периода 08.2018 – 12.2020
 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000