_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Резултати

СУ "д-р Петър Берон", Свиленград

Графити - съвременните стенописи

Част от дейностите на проект "Натура 2000 в България - Нови хоризонти" е изрисуването на мащабни графити с образа на защитените видове в няколко населени места.
повече
1

Фотогалерии Дневник

Фотогалеиите в Дневник представят по атрактивен начин различни видове от европейско консервационно значение и красотата на мрежата Натура 2000.
повече
1

Публикации в Дневник

Публикациите и фотогалериите в Дневник са насочени към широката аудитория на медията, като целят да представят обективно и актуално съдържание по природозащитната тематика.
повече
1

Издания Капитал

Изданията на Капитал са посветени на природозащитната тематика и приноса на гражданския сектор за опазване на природата. Те се разпространяват безплатно - с тиража на вестник Капитал, а част от тях са предназначени за свободно разпространение до всички заинтересовани.
повече
1

Клипове посланици за природата Капитал

Изданията на Капитал са насочени към средите на бизнеса. Основната ни цел е да демонстрираме липсата на конфликт бизнес - природозащита, както често се анонсира неправилно в публичното пространство. Целта ни е също така изданията да са полезни на представителите на бизнеса, които имат интерес към темата за НАТУРА 2000, природозащитата или чиито бизнес-намерения изискват съгласуване с природозащитните мерки на територията на екологичната мрежа.
повече
1

Инфо клипове Дневник

Изданията на Капитал са насочени към средите на бизнеса. Основната ни цел е да демонстрираме липсата на конфликт бизнес - природозащита, както често се анонсира неправилно в публичното пространство. Целта ни е също така изданията да са полезни на представителите на бизнеса, които имат интерес към темата за НАТУРА 2000, природозащитата или чиито бизнес-намерения изискват съгласуване с природозащитните мерки на територията на екологичната мрежа.
повече
1

Публикации във в. Капитал

Изданията на Капитал са насочени към средите на бизнеса. Основната ни цел е да демонстрираме липсата на конфликт бизнес - природозащита, както често се анонсира неправилно в публичното пространство. Целта ни е също така изданията да са полезни на представителите на бизнеса, които имат интерес към темата за НАТУРА 2000, природозащитата или чиито бизнес-намерения изискват съгласуване с природозащитните мерки на територията на екологичната мрежа.
повече
*

Репортажи ХобиТв

Репортажите отразяват темите, свързани с опазването на местата от мрежата НАТУРА 2000 в България, дейности по възстановяване и опазване на натура-видове, престъпления с негативно въздействие върху тях, събития, конкурси и дейности, свързани с популяризиране както на защитени видове, така и на мрежата като цяло. Въпреки факта, че зрителите на трите програми Хоби ТВ, Хоби Лов и Дестинация BG са хора любители на природата и практикуват хобитата си сред нея, често, поради липса на информация за консервационната значимост на видове или местообитания, за природозащитното законодателство или режимите на дадени защитени територии и зони, стават причина за различни негативни въздействия.
повече
1

Клипове ХобиТв


Разработен е имиджов клип за Натура 2000, който съдържа посланието на проекта, популяризира слогана и целите на проекта.
Ще се създадат и промо-клипове (трейлъри) за заложените по проекта 5 филма, които ще представят аудио-визуалните произведения като част от проекта "Натура 2000 в България: Нови хоризонти".
повече
1

Предавания Дарик радио

В предаването Дарик за природата участват различни представители на неправителствени организации, научни и държавни институции, за да представят различни актуални теми, от общестевна значимост, които са свързани с опазването на природата, екологичната мрежа НАТУРА 2000 и видовете, предмет на опазване в нея.
повече
1

Филми ХобиТв

Предвижда се разработването на 5 филма, които ще представят мрежата НАТУРА 2000, нейната значимост, целеви натура-видове и заплахите за всички тях. Трите програми Хоби ТВ, Хоби Лов и Дестинация BG имат утвърдена аудитория ловци, риболовци, туристи, практикуващи спортове на открито и всички, които обичат природата и имат интерес към нея.
повече
1

Уебинари Капитал

Уебинарите са насочени към бизнес представителите, показващи ползите на опазването на природата и дивите животни в мрежата на НАТУРА 2000.
 
повече
Анимация Зелени Балкани и ХобиТВ
Анимацията е насочена към деца и младежи, както и към широката публика, за да обясни по достъпен и нагледен начин, защо е важна мрежата НАТУРА 2000 и целевите видове, предмет на опазване в нея.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000