_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Румяна Сурчева

1
Румяна Сурчева е родом от гр. Нова Загора, но защитава две дипломни работи в ПУ „Паисий Хилендарски“ – бакалавър „Медицинска биология“ и магистър „Биодиагностика“. Като млад човек, който прави първите си стъпки в природозащитната област, за нея всичко е ново и вълнуващо. С опитът, който има до момента е разбрала, че Земята е нашият единствен дом и си струва да положим необходимите усилия, за да я опазим. Тепърва започва да трупа своя доброволчески опит и се впечатлява от величествените лешояди, започвайки все повече да ги харесва.

Руми е най-младият член на екипа по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ и заема длъжността „Технически сътрудник“. Определя позицията си като „едно интересно предизвикателство“.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000