_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

С ученици от гр. Черноморец отбелязахме Деня на Черно море

***
31.10.2021 г.
В края  на октомври екип на Зелени Балкани гостува виртуално на учениците от ОУ „Христо Ботев” с преподавател г-жа Елена Симова.

Малките природозащитници започват свой еко клуб и Анелия от проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” ги поздрави с една презентация за делфините (китоподобните) по случай наближаващия празник на Черно море.

Предварително им изпратихме информационни материали, а благодарение на г-жа Симова, получиха ръчно изработени значки с логото на Зелени Балкани.
В края на урока учениците се впуснаха в познатата игра – развален телефон, но този път с темата за обитателите на Черно море.

Благодарим за техническото съдействие на ръководството на ОУ „Хр. Ботев” и г-жа Симова.

Честит празник на Черно море на всички хора, милеещи за него!

Празнуваме 25 години от приемането на Стратегическия план за Черно море от всички черноморски страни, чиято същност е лимитиране на заплахите за средата и биоразнообразието на общото ни море.
На 31 октомври 1996 г. представителствата на шестте черноморски страни – България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, приемат официално мерките за борба с морското замърсяване.

Китоподобните в Черно море
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За контакти:
Анелия Павлова – Координатор – тел. моб. тел. 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000