_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Шабла и птиците

1
20.12.2022 г.
Зимен фестивал посветен на птиците и по специално на червеногушите гъски се проведе в гр. Шабла на 17 и 18 декември 2022г.

Зелени Балкани заедно с Българско дружество за защита на хищните птици разказахме на посетителите за дейностите ни, свъразани с опазването на този така ценен и рядък вид. Всички посетители получиха информационни материали, а най-малките и детски книжки за историята на червеногушият гъсок Брент. Представихме и макети в реални размери, изработени от Николай Тодоров на муткур и червеногуша гъска.

Фестивалът се нарича „ШАБЛА И ПТИЦИТЕ“ и чрез него ще се популяризира идеята за опазването на богатото птиче разнообразие, което прелита над територията на община Шабла по миграционния път „Виа Понтика“. Организира се от община Шабла със съдействието на Зелен образователен център. Организаторите са се погрижили да създадат уютна атмосфера, която да предразположи увеселения и забавни занимания, въпреки зимата! Имаше разнообразни и много интересни творчески ателиета и анимации, спектакъл с кукли, приказка с рисунки, викторина, конкурс за любителска снимка и ….. един неочакван огнен завършек със звездите на „Палячи“.

За допълнителна информация:
Поля Тончева – Специалист комуникации
моб. тел: 0894059156, e-mail: ptoncheva@greenbalkans.org


НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000