_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Световен ден на двукрилите – 15 ноември

***
15.11.2019 г.
Днес отбелязваме световния ден на двукрилите! И въпреки, че консервационните дейности на Зелени Балкани относно насекомите не са толкова мащабни, както другите зa птици, китоподобни и прилепи, все пак искаме да повишим информираността за важното значение на насекомите и по-специално на двукрилите.

Преди няколко години група полски учени обявиха 15-ти ноември за ден на двукрилите и от този момент нататък много европейски страни  се включиха с разнообразни чествания.

Но що за животни са двукрилите? Наричаме ги така, защото всички насекоми имат по 2 двойки крила (общо 4-ри ) само, че при двукрилите 2-рата двойка е много малка (наричат се халтери) и не се виждат отпръв поглед, а също така имат функцията на кормило. Това са групата на мухите и комарите, които на свой ред се разделят на подгрупи със специфични морфологични особености. Може да ви се струва малко неприятно като си помислите за някоя конска муха или пък онзи кръчосмучещ комар, който все още ви намира, дори през ноември... Но трябва да сме с ясното съзнание, че всяко създание в природата си има своето място и без него могат да настъпят катаклизми в равновесието в природата.

Но да не бъдем голословни, а да започнем с примерите :)
Едни от най-добрите опрашители на растенията заедно с пчелите са някои видове мухи и комари. Дори, всъщност без един вид нямаше да имаме шоколад, а и неговото съществуване вече е под въпрос. Това е така защото единствените мухички (или ако следваме класификацията, по-скоро попадат в групата на комарите, а не - на мухите) от сем. Ceratopogonidae, които опрашват какаото, обичат влажни местообитания. В наше време обаче, с индустриализиране на производството на какаото, се засаждат огромни плантации с растението, но понеже са отдалечени от естествените им влажни тропични местообитания – няма кой да опраши какаото и съответно няма шоколад. Все пак се правят опити да се привлечат естествено тези мухички, които да свършват най-важната работа.

На други пък ларвите са красиви хищници.  Едни от най-прекраснните светещи ларви са на пещерните комари в Нова Зеландия. Хиляди хора посещават пещерите всяка година, за да видят сияйната светлина на ларвите, която им помага да привличат плячката си. Ларвите или т. нар.  “glow worms” се разполагат на тавана и се движат по собствените си тънки паяжини. За съжаление европейският аналог на пещерния комар не проявява биолумисценция, но пък използва същите паяжини, за да улавя плячката си.

Двукрилите – мухи и комари са изключително важни опрашители или пък разграждащи мъртва дървесина и мъртва органична материя, други са паразити или хищници, а има и хранещи се с гъби или пък чисти вегетарианци - ето защо те са изключително важни за всяка екосистема.

Някои от двукрилите са под защита от редица закони в Европа. Например един от видовете комари (некръвосмучещ)  в Полша е в Червената им книга. При нас все още няма подобни актове, най-вече защото много от видовете не са достатъчно проучени. Но пък все по-често се правят проучвания в европейската екологична мрежа Натура 2000, с които се обогатява информацията за видовете двукрили, обитаваща дадена зона и така подчертават европейското й значение.

И за да ви завладее емоцията днес - вижте как отбелязахме деня на двукрилите миналата година в музея в Пловдив.

За контакти:
Анелия Павлова - Зелени Балкани
тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000