_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Съвместна викторина на Зелени Балкани и Kaufland България в подкрепа на защитените видове

***
11.01.2021 г.
В края на изминалата 2020 година Kaufland България и Зелени Балкани обединиха усилия в информационна кампания за защитените видове, чиято цел е образователна, но също и финансова подкрепа за природозащитните дейности на Зелени Балкани. Kaufland България дари 4148 лева в подкрепа на защитените видове, за които работи Зелени Балкани, по време на потребителската програма „Зооландия“.

Екипът на Зелени Балкани от проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” подготви интересни факти за видовете, с които в продължение на 8 седмици на уеб сайта на Кауфланд гражданите се запознаваха с гривестата рибарка, прилепите, белоглавия лешояд, брадатия лешояд, червеногушата гъска, малкия корморан, китоподобните, белия щъркел, а също и защо трябва да опазваме техните местообитания, част от Натура 2000.

Заедно с предоставената  информация, присъстваха по 2 въпроса, на които всеки участник имаше възможност да отговори. Основен принос за събраната сума имат всички 4148 потребители, които са посетили платформата и са участвали в играта с тематични въпроси. За всеки участник, попълнил въпросника, Kaufland България дари по 1 лв. в подкрепа на дейностите по възстановяване и опазване на редките видове животни в България. В края на всяка седмица под формата на томбола двама от участниците дали верен отговор получаваха комплект информационни материали от Зелени Балкани в туристическа раница, предоставена от Kaufland България. А в последните дни на кампанията един от участниците спечели голямата награда – семейна палатка и едногодишен абонамент за образователната платформа „Уча се“, осигурени от Kaufland България. Имената на печелившите може да прочетете ТУК.

Благодарим на всички дългогодишни съмишленици и нови приятели, които подкрепиха инициативата!
 
За контакти:
Анелия Павлова – Координатор Зелени Балкани
Тел. 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org

 
 
Информацията за защитените видове е подготвена от екипа на проект:
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000