_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Три български проекта са номинирани за наградите НАТУРА 2000 на програма Лайф на ЕК

*
18.02.2022 г.
Обявени бяха кандидатите за наградите НАТУРА 2000 на програма Лайф на ЕК.

И тази година Европейската комисия отличава достижения в управлението и опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000“. Целта на наградите е да се насърчат и отличат най-успешните постижения и да се повиши осведомеността за мрежата от защитени обекти и нейната роля за опазване на европейското природно наследство, като в същото време се популяризират социалните и икономическите ползи.

През настоящата година за наградата кандидатстват общо 40 кандидата в следните категории – опазване на земите, опазване на морските райони, комуникации, социално-икономически ползи, трансгранично сътрудничество, награда на публиката. Участват проекти и организации от Естония, Латвия, Австрия, Словения, Хърватия, Гърция, Румъния, Германия, Италия, Франция, Испания, Португалия и България.

България се състезава в категориите комуникации и опазване на земите със следните проекти – „Натура 2000 – Нови хоризонти в България“, „Реинтродукция и завръщане на емблематичния за България вид – лешоядите в обекти от Натура 2000“ и „Кодово име Пеликан – Възстановяване на екосистеми за птици и хора по поречието на Долен Дунав“.

Комисията от независими експерти разглежда подадените заявления, финалистите ще бъдат обявени през март 2022 г.

Надяваме се постиженията на българските природозащитни организации да получат признание и ще ви държим в течение с процеса на оценка на проектите.

За допълнителна информация, от страна на Зелени Балкани:
e-mail: etilova@greenbalkans.org
Contact phone: +359887574699
  
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000